Indien u wenst deel te nemen als niet Stefenduro lid  aan de ritten dient u een mail te sturen naar info@stefenduro.be.